Technion - Israel
Institue of Technology

Department of
Humanities & Arts

The Stanley Shalom Zielony Symphonic Orchestra

המחלקה ללימודים
הומניסטיים ואומנויות

הטכניון - מכון
טכנולוגי לישראל

התזמורת הסימפונית ע"ש שלום זילוני

הרכבים קאמריים | רשימת תפוצה | הודעות | יצירת קשר

ראשי | אודות | הרשמה | רפרטואר | קונצרטים | גלריה

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות

נפתחה ההרשמה לסמסטר אביב תשע"ה
לתזמורת הסימפונית ומקהלת הטכניון

מנצח התזמורת:
מנחם נבנהויז
מנצח המקהלה:
לאונטי וולף

סטודנטים בלימודי הסמכה יירשמו במסגרת המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות בטכניון.
 

     

תזמורת סימפונית / הרכב קאמרי
חזרה ראשונה תזמורת -
ביום ראשון 26.10.2014
בשעות 17:30-20:30 באולם צ'רצ'יל.


חזרה ראשונה הרכב קאמרי -
ביום שני 20.10.2014
בשעה 18:30.

מקהלה / אנסמבל ווקאלי
חזרה ראשונה  מקהלה -
ביום שלישי 21.10.2014
בשעות 18:30-21:30 באולם צ'רצ'יל.

פיתוח קול

חזרה ראשונה ביום שלישי 28.10.2014

בשעות 14:30-16:30 באולם צ'רצ'יל.

בחינות כניסה למועמדים חדשים תתקיימנה בתיאום מראש עם מזכירת התזמורת:

נגנים
יתקבלו נגנים בכלים תזמורתיים
   ביום ראשון 19.10.2014       החל מהשעה 15:00
נא להכין קטע נגינה.
זמרים
יתקבלו חובבי שירה בעלי קול ערב,
עדיפות לקוראי תווים
       ביום שני 20.10.2014 
 משעה 10:00 עד 17:30
                                                          וביום שלישי 21.10..2014
משעה 10:00 עד 14:00
פיתוח קול

ביום שלישי, 21.10.2014 , בשעה 14:30

 

 

====

משרדי התזמורת הסימפונית והמקהלה של הטכניון בנין צ'רצ'יל,
טל': 04-8292735, טלפקס: 04-8295667
E Mail: orchestra@techunix.technion.ac.il

התזמורת הסימפונית של הטכניון, בניין צ'רצ'יל, קרית הטכניון חיפה 32000.
טל': 04-8292735, טלפקס: 04-8295667, דוא"ל: orchestra@tx.technion.ac.il