רוסית למתחילים

 

תוכן הקורס :

לימוד בסיס כללי של דקדוק השפה הרוסית, ביצוע תרגילים דקדוקיים, קריאה של טקסטים בסיסיים
זמן לימוד של 25-30% מהקורס כוללת עבודה במעבדה הלשונית עם תוכנה - רוסלן תוכנת מולטימדיה
.'המיועדת לפתוח יכולות שיחה ודיבור בשפה הרוסית במסגרת הנושאים הבאים: "שדה-תעופה" , "ברחוב" , "משפחה" וכו

מועד ומקום שעת הקבלה:

יום ב' 13:30-14:30.
בניין המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות,  לפי תיאום מראש.
 

דרישות הקורס:

נוכחות חובה לפחות ב-80% מהשיעורים.
הגשה רצופה של תרגילי הבית. (25%)
2 בחנים במשך הסמסטר. (25%)
מבחן מסכם בסוף הסמסטר. (50%)

 

דואר אלקטרוני:

ד'ר ארקדי פוריסמן
 

מבחן לדוגמא:

מבחן מסכם - מועד א' קיץ תשס"ב
 

מקורות עזר:

Ruslan. Russian 1.
.A communicative Russian beginners
Course by J. Langran. Burmingem .2001.
www.ruslan.co.uk
הספר נמצא בספריית המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות
חומר לימוד נוסף מסופק ע"י המרצה

 

אתרי אינטרנט תומכים בלמידת רוסית למתחילים:

http://www.friends-partners.org/oldfriends/language/course/school.html#girl (Course of Russian language in picture)

http://www.ukindia.com/zip/zru1.htm (Learn to Read Russian)

http://members.tripod.com/~russian_textbook (Textbook of the Russian language)

http://www.auburn.edu/~mitrege/russian/exercises (Russian Exercise Index)

http://learnrussianlanguage.net (Learn Russian Language with Russian radio DJ)

http://www.open-of-course.org/courses/course/view.php?id=37 (Open of Course - Russian for Beginners

http://masterrussian.com/blprevious.shtml  (Free Russian Lessons)                                                                   

http://webgerman.com/languages/russian.htm (Links to Internet resources for interactive online learning of Russian)

http://www.youtube.com/watch?v=2bC5L27QaA0 (Beginners Russian, the best tips) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לצפיה בסילבוס

 

 

 Back to Course page

 

 Back to Department of Humanities & Arts home page