Diagram included at the end of Leibniz's dissertation on the art of combinations .

ד"ר הישאם עבד אלחלים

עמית מחקר

במחקרו ד"ר הישאם עבד אלחלים מתמקד בצומת בין מוצרי תוכנה ושירותים חכמים (למשל, מערכות המופעלות על ידי AI/ML), אתיקה והתנהגות לקוחות. ד"ר הישאם עבד אלחלים מסתמך ומפתח שיטות כמותיות הממנפות ניסויים בשטח, עונה על שאלות מהותיות ולשפר מתודולוגיות לשמירה על איכות, ועוזר ללקוחות להפיק תועלת ממוצרים איכותיים ולחברות לקבל החלטות טובות יותר במהלך פיתוח מוצרים חכמים.

יצירת קשר

  hisham88il@gmail.com