מבחן לתארים מתקדמים

 

The Hebrew text is followed by an English one.

מה עליך לדעת לפני הבחינה?

מתי ניתן להיבחן?

הבחינה באנגלית מורחבת מתקיימת שלוש פעמים בשנה: בסוף סמסטר חורף, בסוף סמסטר אביב ובמהלך הקיץ. 

הבחינה הקרובה באנגלית מורחבת לסטודנטים לתארים מתקדמים תתקיים ב 3.07.2022

איך ניתן להרשם לבחינה?

הרישום לבחינה יתבצע באמצעות אתר המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות, בקישור שמופיע בתחתית ההודעה.

הרישום לבחינה הקרובה יחל ביום חמישי ה 9.06.2022

אך ורק סטודנטים בעלי כתובת מייל טכניונית רשאים להירשם ויוכלו להשתתף בבחינה זו.

סטודנטים שנרשמו לבחינה יקבלו מייל חוזר ובו מספר החדר בו ייבחנו.

כמה זמן אורכת הבחינה?

משך הבחינה שלוש שעות.

מה עלי לעשות אם בידי זכאות להתאמות בבחינות?

סטודנטים בעלי התאמות בבחינות מתבקשים שלא להרשם באמצעות האתר, אלא לשלוח מייל לד”ר מיכל טל, מרכזת לימודי אנגלית לתארים מתקדמים, לכתובת: michalt@technion.ac.il ולצרף לבקשתם מסמך רשמי מטעם ביה”ס לתארים מתקדמים או היחידה לקידום הסטודנטים המעיד על זכאותם כסטודנטים לתואר מתקדם. לאחר בדיקת הזכאות להארכת זמן יישלח מייל עם מספר חדר הבחינה. 

האם אוכל להשתמש במילון במהלך הבחינה?

בזמן הבחינה מותר להשתמש אך ורק במילון אנגלי-אנגלי במתכונת ספר.

אין להשתמש במילון דו-לשוני מכל סוג.

מהו ציון עובר בבחינה?

ציון עובר בבחינה הוא 65.

איך אוכל להתכונן לבחינה?

המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות מציעה קורס באנגלית מורחבת לסטודנטים אשר זקוקים לחזרה ולתרגול שיטתי. סטודנטים שנכשלו במבחן מחוייבים להרשם לקורס.

ניתן גם להוריד את הבחינות לדוגמא שבתחתית העמוד, המלוות במפתח תשובות.

רישום לבחינהRegistration

What You Have To Know about the English Proficiency Examination?

When can I take it?

The English Proficiency Exam is held three times a year: at the end of the Winter semester, at the end of the Spring semester, and during the summer.  

The coming English Proficiency Exam will be held on 3.07.2022.

 

Registration for the exam will take place on the website of the Department of Humanities and Arts.

The registration will open on Thursday 9.06.2022

..

Please follow this site for updates

How can I register for the exam?

You can register on this site. After you fill in the on-line registration form, you will receive an e-mail containing the room where you will take the exam.

Only students possessing a TECHNION E-MAIL ADDRESS are entitled to register for the exam.

How long is the exam?

The time allotted for the exam is three hours.

What do I do if I am entitled to time extension or additional accommodations?

If you have a letter from the office of the Graduate School which entitles you to time extension during exams, be sure to present that letter to the coordinator of the Graduate English program, Dr. Michal Tal (e-mail: michalt@technion.ac.il). Requests for time extension cannot be accommodated on the day of the exam. Students who need audio support take the exam in the CALL lab of the Department of Humanities and Arts using a text-to-speech program.

Once it has been confirmed that you should receive a time extension, you will be sent a mail with the room for the exam. Do not register to the exam via this internet site.

Can I use a dictionary?

ONLY English-English book-type dictionaries are permitted and may be used throughout the entire examination. Neither bilingual nor English-English-Hebrew/English-English-Arabic dictionaries may be used.

What is the passing grade for the exam?

The passing grade is 65.

How can I prepare for the English Proficiency Examination?

A course, Advanced English for Graduate Studies, is offered to students who need additional review and systematic practice. This course is compulsory for those who have failed the test. You can also download four practice exams linked to this page.

Register for the exam:

Registration

Four practice exams are available online:

Practice Exam 1     Key 1

Practice Exam 2    Key 2

Practice Exam 3    Key 3

Practice Exam 4    Key 4