מבחן לתארים מתקדמים

.The Hebrew text is followed by an English one

מה עליך לדעת לפני הבחינה?

מתי ניתן להיבחן?

הבחינה הקרובה באנגלית מורחבת לסטודנטים לתארים מתקדמים תתקיים ביום חמישי, 21.1.2021, בין השעות 15:30 -18:45 (כולל הפסקה) הבחינה תתקיים באופן מקוון.

איך ניתן להרשם לבחינה?

הרישום לבחינה יתבצע באמצעות אתר המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות ,בקישור שמופיע בתחתית ההודעה, בין התאריכים 27.12.2020 – 15.1.2021 בלבד!

אך ורק סטודנטים בעלי כתובת מייל טכניונית רשאים להירשם ויוכלו להשתתף בבחינה זו.

סטודנטים שנרשמו לבחינה יקבלו מייל חוזר ובו קישור לחדר הוירטואלי בו ייבחנו ביום הבחינה.

מה עלי לעשות ביום הבחינה?

עליך להכנס לקישור בזום אותו קיבלת בעת ההרשמה לפחות חצי שעה לפני מועד תחילת הבחינה.

לצורך פתיחת הבחינה עליך להיכנס למודל – https://techwww.technion.ac.il/tech_ident/ , להזדהות עם המייל הטכניוני, ולהכנס לקורס  328011 Winter.  שם עליך למלא שני טפסים – טוהר הבחינות והצהרה על ויתור סודיות. רק לאחר מילוי הטפסים תוכלו לפתוח את הבחינה.

מהו מבנה הבחינה?

הבחינה תחולק לשני חלקים: החלק הראשון יורכב מקטע קריאה ומקטע הבודק ידע בדקדוק ואוצר מלים אקדמי. החלק השני יורכב מקטע קריאה נוסף ומקטע שני הבודק ידע בדקדוק ואוצר מלים אקדמי.

בין הקטעים תתקיים הפסקה בת רבע שעה.

כמה זמן אורכת הבחינה?

משך הבחינה שלוש שעות.

מה עלי לעשות אם בידי זכאות להתאמות בבחינות?

סטודנטים בעלי התאמות בבחינות נדרשים לשלוח מייל לד”ר מיכל טל, מרכזת לימודי אנגלית לתארים

מתקדמים, לכתובת: michalt@technion.ac.il ולצרף לבקשתם מסמך רשמי מטעם ביה”ס לתארים מתקדמים

או היחידה לקידום הסטודנטים המעיד על זכאותם כסטודנטים לתואר מתקדם. לאחר בדיקת הזכאות להארכת זמן יישלח מייל עם קישור לחדר הבחינה. (אין להירשם עצמאית באתר).

סטודנטים הזכאים להארכת זמן יקבלו הארכה בסוף כל אחד מן החלקים.

האם אוכל להשתמש במילון במהלך הבחינה?

בזמן הבחינה מותר להשתמש אך ורק במילון אנגלי-אנגלי במתכונת ספר או במתכונת דיגיטלית. אין להשתמש במילון דו-לשוני מכל סוג.

אנו ממליצים להשתמש באחד מהמילונים המקוונים הבאים:

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

https://www.merriam-webster.com/

 

מהו ציון עובר בבחינה?

ציון עובר בבחינה הוא 65.

איך אוכל להתכונן לבחינה?

המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות מציעה קורס באנגלית מורחבת לסטודנטים אשר זקוקים לחזרה ולתרגול שיטתי. סטודנטים שנכשלו במבחן מחוייבים להרשם לקורס.

ניתן גם להוריד את הבחינות לדוגמא שבתחתית העמוד, המלוות במפתח תשובות.

רישום לבחינה: Registration

What You Have To Know about the English Proficiency Examination?

When can I take it?

The coming English Proficiency Exam will be held ONLINE on

Thursday, January 21, 15:30-18:45 (including the break) 

Registration for the exam will take place on the website of the Department of Humanities and Arts ONLY BETWEEN THE DATES December 27, 2020 until January 15, 2021.

Please follow this site for updates

How can I register for the exam?

You can register on this site. After you fill in the on-line registration form, you will receive an e-mail containing a link to the virtual room where you will take the exam.

Only students possessing a TECHNION E-MAIL ADDRESS are entitled to register for the exam.

What do I do on the day of the exam?

You should open the link on zoom to your virtual room at least half an hour before the exam starts.

In order to open the exam you first need to open the MOODLE website – https://techwww.technion.ac.il/tech_ident/, identify yourself using your Technion e-mail and enter the course 328011 Winter. Then you need to fill in the two disclaimer forms. Only after completion of these forms will you be able to open the exam.

What is the format of the exam?

The English Proficiency Examination tests reading comprehension of advanced technical and scientific texts and knowledge of English language usage. The test contains four sections: A and C are reading comprehension exercises, B and D test grammar and vocabulary. The entire exam is composed of multiple-choice questions.

How long is the exam?

The time allotted for the exam is three hours.

What do I do if I am entitled to time extension or additional accommodations?

If you have a letter from the office of the Graduate School which entitles you to time extension during exams, be sure to present that letter to the coordinator of the Graduate English program, Dr. Michal Tal (e-mail: michalt@technion.ac.il). Requests for time extension cannot be accommodated on the day of the exam. Students who need audio support take the exam in the CALL lab of the Department of Humanities and Arts using a text-to-speech program.

Once it has been confirmed that you should receive time extension, you will be sent a mail with the link to the room for the exam. Do not register to the exam via this internet site.

Can I use a dictionary?

ONLY English-English book-type or online dictionaries are permitted and may be used throughout the entire examination. Neither bilingual nor English-English-Hebrew/English-English-Arabic dictionaries may be used.

We recommend using one of the following dictionaries:

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

https://www.merriam-webster.com/

 

What is the passing grade for the exam?

The passing grade is 65.

How can I prepare for the English Proficiency Examination?

A course, Advanced English for Graduate Studies, is offered to students who need additional review and systematic practice. This course is compulsory for those who have failed the test. You can also download four practice exams linked to this page.

Register for the exam:

Registration

 

Four password-protected practice exams are available online:

Practice Exam 1     Key 1

Practice Exam 2    Key 2

Practice Exam 3    Key 3

Practice Exam 4    Key 4