נהלי השלמת שיעור סמסטר קיץ תש”ף

  1. במסגרת סמסטר קיץ נוכחות חובה בכל השיעורים.
  2. בסיום הסמסטר יתקיים שיעור השלמה בודד לכל קורס במסגרת קפסולת האימון בלבד.
  3. לא ניתן להשלים שיעור בקורסי אחר.