קורסי חינוך גופני על פי הנחיות התו הסגול והירוק – סמסטר אביב

להלן רשימת קורסי חינוך גופני שיתקיימו בסמסטר אביב :

במקצוע 394800: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32,30, 34, 35,

במקצוע 394801: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

במקצוע 394802: 11,10, 12, 13, 15,14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

במקצוע 394803: 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46.

במקצוע 394804:  10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

במקצוע 394805: 16, 19, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 34.

במקצוע 394808: כל הקורסים.

במקצוע 394820 12, 23, 26.

במקצוע 394902 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 46.

רשימת הקורסים החריגים שיתקיימו באופן מקוון:

 808-18 כ”ג

805-26 יוגה

800-17,801-30 היט

800-14 פונקציונלי

801-32 הליכה ספורטיבית

800-26, 801-35 פילאטיס

במקצוע 394807: כל הקורסיםֿ.( sport@asat.technion.ac.il )