קורסי חינוך גופני מקוונים – סמסטר אביב

להלן רשימת קורסי חינוך גופני שיתקיימו בסמסטר אביב באופן מקוון :

במקצוע 394800: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 35.

במקצוע 394801: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 35, 36, 38.

במקצוע 394802: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 34.

במקצוע 394803: 16 ,21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 42.

במקצוע 394804:  10, 14, 36, 39, 40.

במקצוע 394805: 26.

במקצוע 394808: כל הקורסים.

(במקצועות אלו נא לעקוב אחרי ההנחיות במודל).

במקצוע 394807: כל הקורסיםֿ.( sport@asat.technion.ac.il )

. אין רישום ידני לקורסים אלו
אם יתאפשר, בהתאם להנחיות התו הסגול, ישובו הקורסים הנ”ל להתקיים במתקני הטכניון
יתר קורסי החינוך הגופני לא יתקיימו בסמסטר אביב תשפ”א