עדכון שעות קבלה של ד”ר מריה ילנבסקי

31/01, Thursday, 13:30-14:30

03/02, Sunday, 12:30-13:30

04/02, Monday, 15:30-16:30

14/03, Thursday, 14:00-15:00