שינוי חד פעמי בשעות הפתיחה של CALL-LAB

שימו לב!

ביום שלישי 09/01/2018

המעבדה תהיה פתוחה בשעות

11:00 – 09:00

18:30 – 15:30

במקום השעות הרגילות.

השינוי הוא באופן חד פעמי.

!Pay Attention

At Tuesday 09/01/2018

The lab will be opened at

11:00 – 09:00

18:30 – 15:30

.Instead of the usual schedule

.This is a one time change