שומעים חופשיים

קישור לחוברת הקורסים: חוברת humanities.technion.ac.il/חוברת-שומעים-חופשיים-חורף-תשעטשומעים חופשיים-חורף תשעט 

קורסים לשומעים חופשיים