Diagram included at the end of Leibniz's dissertation on the art of combinations .

פרופ' אוהד נחתומי

פרופ' מן המנין

פרופ' נחתומי נושא הקתדרה האקדמית למדעי הרוח והאמנויות סוניה ט. מרשק ומשמש כראש החוג. פרופ' נחתומי חוקר את המפגש בין מדע לפילוסופיה בתקופה המודרנית המוקדמת; פילוסופיה והיסטוריה של הביולוגיה; יחסי גוף-נפש.

בנוסף, פרופ' נחתומי חוקר את מהות הטכנולוגיה האנושית בהשוואה לטכנולוגיה הטבעית, באמצעות כלים מתורת המידע.
קבוצת המחקר כוללת את הפרופ' אולף ויטקובסקי, פרופ' זהר יכיני ופרופ'ח איילת שביט.

קבוצת המחקר מחפשת דוקטורט.ית  המתעניין.ת בנושא ומסוגל לבצע מחקר עצמאי.
נדרש רקע בביולוגיה, מדעי המחשב ו/או ביולוגיה חישובית. רצוי רקע בפילוסופיה של המדע ומיומנות בתכנות (לסימולציות).

מחקר הבוחן את יחסי הנפש והגוף על ידי התנסות בתרגול יוגה ובחינת הקורלציה בין תנוחות ומצבי רוח כמקרה מבחן. בפרויקט משתתפים פרופ' אוהד נחתומי, פרופ' משה בר (בר-אילן), ד"ר אייל שיפוני וד"ר נאוה לויט-בינון (בינתחומי). המועמד.ת צריך.ה להיות בעל מוטיבציה להמשיך במחקר בנושא זה, עם רקע מוצק בפסיכולוגיה ניסויית או מדעי הקוגניציה. רצוי רקע נוסף בפילוסופיה.

מחקר על שפינוזה בשם על יכולות הגוף ונפלאות הנפש.
מחקר על ההרמוניות הקבועות מראש של לייבניץ (עם ד"ר אורי ערן, ד"ר נועם הופר וד"ר ריד ויגר).

יצירת קשר

    ohadnachtomy@technion.ac.il
    04.829.3507
    אתר אישי