אתיקה משולבת

אודות 2022

מטרת תכנית 'אתיקה משולבת' היא פיתוח והטמעת חשיבה אתית בהכשרה הבסיסית של מהנדסים.

התכנית מבוססת על שיתוף פעולה בין מרצה בקורס בהנדסה/מדעים ומרצה מהמחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות.

המרצים נפגשים, ומפתחים במשותף סוגיות אתיות הנובעות מהחומר הנלמד בקורס. בדרך זו, אנו מטמיעים סוגיות ודילמות אתיות הנובעות מחומרי הקורס, על מנת לפתח חשיבה אתית ורגישות חברתית לתוך ההכשרה הבסיסית של המהנדסים. שיטת פעולה זו מאפשרת להטמיע חשיבה אתית בסל הכלים הבסיסי של מהנדסים בהווה ובעתיד.

באמצעות תכנית אתיקה משולבת, אנו שואפים לעודד בוגרי טכניון לא רק ללמוד כיצד לפתח טכנולוגיות, אלא גם לשקול אילו טכנולוגיות ראוי לפתח, ולאילו מטרות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר אביגיל פרדמן avigailf@technion.ac.il


What is embedded ethics

* Distributed pedagogy
* Ethical issues that stem from course materials
* Habituation
* Learning to use ethical “muscles”

>

Embedded Ethics Tools at a glance

Embedded Ethics Tools: Detailed

  • מנהלת פרויקט אתיקה משולבת: ד"ר אביגיל פרדמן

    avigailf@technion.ac.il