Diagram included at the end of Leibniz's dissertation on the art of combinations .

פרופ' ג'סטין סמית

עמית מחקר מן המניין

פרופ' ג'סטין סמית הוא עמית מחקר מן המניין במחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות ופרופסור להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים באוניברסיטת פריז.
הוא חוקר את המפגש בין פילוסופיה, מדעי הטבע וטכנולוגיה מהמאה ה-17 ועד היום, עם עניין מיוחד בעבודתו של GW Leibniz.
עבודתו עוסקת גם בבעיות הפילוסופיות של עיבוד שפה מלאכותית ואינטליגנציה מלאכותית, ובמאמצים "להחצין את הרציונליות" שהנחו את ההיסטוריה של מדעי המחשב. בנוסף, הוא מתעניין בפילוסופיה סביבתית ובמחקר של מערכות טבעיות כמופעים של "רציונליות לא אנושית".
פרופ' סמית זמין לייעץ לסטודנטים במגוון רחב של תחומים, במיוחד בהיסטוריה של פילוסופיית הטבע המודרנית המוקדמת, פילוסופיה של בינה מלאכותית, פילוסופיה של ביולוגיה ופילוסופיה סביבתית.

בימים אלה פרופ' סמית מנהל מחקר בנושא "שפות טבעיות ומלאכותיות, 1600–1800". הפרויקט עוסק בהרהורים אירופיים בעת החדשה המוקדמת על מקורות השפה ועל בניית שפה אידיאלית להיגיון ועיבוד מכונה. המחקר בוחן את המפגש האירופי בתקופה עם שפות ילידים לא-טקסטואליות ברחבי העולם, במיוחד ביבשת אמריקה ובאסיה; בחיבור של מילונים דו לשוניים שנבעו מהמפגש הזה; ובהגיגים של המחברים המעורבים על הקושי או חוסר האפשרות של תרגום אמיתי. את הפרויקט מובילים פרופ' ג'סטין סמית ופרופ' אוהד נחתומי. על המועמדים להמשיך במחקר בין-תחומי, להכיר שיטות היסטוריוגרפיות, ובאופן אידיאלי צריכים להיות בקיאים בקריאת צרפתית, גרמנית ו/או לטינית.

* דוקטורנטים לתפקידים אלו חייבים לעמוד בדרישות הקבלה של הטכניון וצפויים לקבל מלגות תמיכה במהלך לימודיהם.
נדרשת השלמת תואר MA (כולל עבודת מחקר), ציון מעל 85.

יצירת קשר ופרטים נוספים

דרישות להגשת מועמדות: מכתב התעניינות, קורות חיים, דוגמת כתיבה
יש לשלוח לענת גלס בכתובת  anatg@technion.ac.il

* דוקטורנטים לתפקידים אלו חייבים לעמוד בדרישות הקבלה של הטכניון וצפויים לקבל מלגות תמיכה במהלך לימודיהם.
נדרשת השלמת תואר MA (כולל עבודת מחקר), ציון מעל 85.
לפרטים נוספים על רישום, מלגות ומדיניות בתי ספר לתארים מתקדמים בטכניון ראו.
לפרטים נוספים והסברים באנגלית  ראו כאן .

   אתר אישי

 justin.s@technion.ac.il