Diagram included at the end of Leibniz's dissertation on the art of combinations .

ד"ר אנריקו פירג'יאקומי

חבר סגל

אנריקו פירג'יאקומי הוא חבר סגל בתולדות הפילוסופיה בטכניון מכון טכנולוגי לישראל. הוא מתמחה בחשיבה פילוסופית עתיקה/מודרנית ובחיבוריה לפילוסופיה של המדע, הרפואה, הפסיכולוגיה, התיאולוגיה והאתיקה. תחומי המחקר שלו כוללים אטומיזם; הדוניזם; תיאוריה רפואית; תיאולוגיה פילוסופית; שירה מדעית; תיאוריה של ביצוע.

חוקר בקמפוס בקרן בוגליאסקו של ג'נובה (2021), עמית בוילה אי טטי, המרכז לחקר רנסנס איטלקי באוניברסיטת הרווארד (2021-2022), בו עסק באחד הפרויקטים מפורטים הלאה, ועמית פוסטדוק בקבוצת מחקר "דת ואורבניות: יצירות הדדיות" ב במכללת מקס וובר בטרנטו (2022).

ספרים שפרסם:

Storia delle antiche teologie atomiste (Sapienza University Press, Rome 2017)

Amicus Lucretius. Gassendi, il “De rerum natura” e l’edonismo cristiano (De Gruyter, Berlin-New York 2022)

בימים אלו הוא עובד על ארבעה פרויקטים, מופיעים לפי רמת העדפה והתקדמות:

  • ספר קטן על ההבנה הפרסוקרטית של החוק הטבעי והשפעתו על הרטוריקה, הפסיכולוגיה והאתיקה;
  • פרויקט על השיר הרפואי-מדעי מהעת העתיקה ועד לתקופה המודרנית המוקדמת, ואולי גם לאחר מכן, עם כותרת זמנית:

Contagious Poetics. Atomistic Poetics of Etiology and Therapy

אחת מתוצאות המחקר הזה יהיה מונוגרפיה ראשונה בשפה האנגלית של משורר, פילוסוף והרופא ג'ירולמו פרקסטורו (1476-1553).

  • פרוייקט בשם "הנאות האדיקות. היסטוריית של מסורת דתית שהוזנחה" שהתחיל באי טטי, שמשחזר את השקפותם תאולוגיים-מדעיים של הדוניסטים נוצריים בתקופת הרנסנס\התקופה המודרנית המוקדמת.
  • פרוייקט הפצה בשם Theatresophy, התחיל ב2014 וחוקר היסטוריית פרשנות פילוסופית עתיקה של אומנות הביצועית.

 

יצירת קשר

enrico.p@technion.ac.i