Diagram included at the end of Leibniz's dissertation on the art of combinations .

ד"ר עמנואל ראטי

מדען אורח

ד"ר עמנואל ראטי בעל תואר דוקטור באתיקה ויסודות מדעי החיים מבית הספר האירופי לרפואה מולקולרית (SEMM) במילאנו, איטליה.

ד"ר עמנואל ראטי עבד כמעט חמש שנים באוניברסיטת נוטרדאם (במרכז ריילי למדע, טכנולוגיה וערכים ובמרכז האתיקה הטכנולוגית), וכעת הוא חוקר באוניברסיטת יוהנס קפלר בלינץ, במכון לפילוסופיה ובמכון לפילוסופיה, שיטה מדעית.

תחומי ההתמחות שלו הם: ההיסטוריה והפילוסופיה של המדע (ביולוגיה מולקולרית, גנומיקה ובינה מלאכותית), ואתיקה של מדע וטכנולוגיה (כולל אתיקה של סגולות). הוא חוקר היבטים של מדעי הטבע ומדעי הנתונים העומדים בצומת של שאלות אתיות ואפיסטמיות. לד"ר עמנואל ראטי שני מסלולי מחקר:
1. היסטוריה ובפילוסופיה של מדעי החיים. עבודתו עד כה התמקדה בקשר בין מדעי המחשב למדעי החיים (גנומיה וביו-רפואה). ד"ר עמנואל ראטי משתמש במשאבים פילוסופיים, חישוביים והיסטוריים כדי לחקור נושא זה.
2. חוקר כיצד שיקולים אתיים ואפיסטמיים מתקשרים ומעצבים זה את זה במדעי הנתונים. ד"ר עמנואל ראטי משתמש בגישה (הנקראת 'מיקרו-אתיקה') המעניקה עדיפות לניתוח של הפרטים הקטנים של התרגול של מדעני נתונים ואת הרלוונטיות המוסרית של כל אחד מהפעולות הטכניות שלהם. גישה זו משלבת את מסורת האתיקה עם הפילוסופיה של המדע, על מנת לזהות היכן מופיעה האתיקה בתרגול.

יצירת קשר

  mnl.ratti@gmail.com
    אתר אישי