הנחיות רישום למקצועות

הנחיות רישום למקצועות אביב תשפד

הרישום המוקדם למקצועות אביב תשפ"ד (לפי זימון אישי)  ייפתח  ביום שני,  4.03.24  בשעה 09.00 ויסתיים ביום ראשון ,  15.03.24 בשעה 15.00

הנחיות לגבי קורסי המחלקה ללימודים הומניסטיים

רישום למקצועות העשרה והומניסטיים

בתקופת הרישום המקדם ניתן להירשם למקצוע הומניסטי אחד בלבד

בתקופת השינויים ניתן להירשם ליותר מקורס אחד.

בתקופת השינויים בתשלום לא ניתן להירשם לקורסי העשרה. (החל מה 16.06.24)

רשימת מקצועות העשרה לאביב ומקצועות שיינתנו באנגלית מפורסמת באתר לימודי הסמכה

 

רישום וביטול קורסי חינוך גופני

אחריות לרישום או ביטול של מקצועות חינוך גופני היא של הסטודנט

לא ניתן לבצע שינויים (רישום או ביטול) לקורס חנ"ג בתקופת השינויים בתשלום (החל מה 16.06.24)

סטודנט שלא ביטל עד ה06.06.24  ולא נכח בשיעורים, יקבל ציון "לא השלים" המשפיע על שיעורי ההצלחה. אנא הקפידו לבטל רישום למקצוע אם אין בכוונתכם לסיים אותו.

קולגיאליות! הביקוש למקצועות חינוך גופני גבוה -אם אתם לא מתכוונים להשתתף בקורס אנא פנו את מקומכם בהקדם כדי שאחרים יוכלו להשתתף.

קורסי מתקדמים ונבחרות-סטודנט שהתקבל לקורס מתקדמים/נבחרת, חייב לבטל קורס קודם שלו הוא רשום מייד בקבלת ההודעה מהמאמן.ת אי ביטול הקורס, יבטל את רישומו לקורס מתקדמים/נבחרת.

 

בכל שאלה ניתן לפנות לרכזת רישום ha.rishum@technion.ac.il

בהצלחה, צוות שירות לסטודנט

 

  • רכזת רישום למקצועות

    ha.rishum@technion.ac.il
  • רכזת סטודנטים

    ha.students@technion.ac.il
  • רכזת הוראה

    ruchamab@technion.ac.il