נהלים

נהלים והנחיות לסטודנט בקורסי החינוך הגופני והספורט

חובת השתתפות בקורסים:

     1. על כל סטודנט ללימודי הסמכה לצבור שתי נקודות חובה בקורסי חינוך גופני וספורט במשך

          לימודיו.

     2. לא ניתן להירשם ליותר מקורס חינוך גופני וספורט אחד בסמסטר.

     3. בסמסטר האחרון ניתן לצבור 2 נקודות אקדמיות, רק עם אישור בית הספר ללימודי הסמכה

         ובתאום עם הממונה על החינוך הגופני בטכניון: גב‘ חוה מרגלית באימייל –

        Huhava@technion.ac.il

     4. הרכב הציון בקורסי החינוך הגופני:

          • נוכחות בכל השיעורים בקורסים ובנבחרות הנה חובה.

          • %65-60 נוכחות פעילה

          • %40-35 יכולות מקצועיות של הסטודנט בקורס, בהתאם

            להנחיות המאמנים בשיעור הראשון.

          • על מנת לקבל ציון עובר בקורס יש להשתתף לכל הפחות

            ב8 שיעורים.

רישום לקורסים:

      1. רישום קורסי חינוך גופני וספורט יתבצע בשבועיים

          הראשונים של הסמסטר, רק דרך המחשב ובאחריות

          הסטודנט.

      2. רישום לקורסי מתקדמים ונבחרות ייעשה ידנית על ידי

           המאמן, לאחר מבחן מעשי בשבועיים הראשונים לסמסטר.

      3. סטודנט שנרשם לקורס חינוך גופני ובנוסף התקבל לקורס

           מתקדמים/נבחרות חייב לבטל את רישומו לקורס חינוך גופני בשבועיים הראשונים של הסמסטר. ללא ביטול הרישום הזה

            – לא יוכל לקבל ציון בקורס מתקדמים/נבחרות, גם אם היה נוכח בכל השיעורים.

ביטול רישום לקורסים:

      1. האחריות על ביטול רישום לקורסי חינוך גופני מוטלת על הסטודנט בלבד.

      2. יש לבטל קורסי חינוך גופני וספורט בתקופת השינויים בלבד – במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר.

          לא יתקבלו ביטולים בשלב מאוחר יותר.

      3. סטודנט שנרשם לקורס חינוך גופני ובנוסף התקבל לקורס מתקדמים/נבחרות חייב לבטל

          את רישומו לקורס חינוך גופני בשבועיים הראשונים של הסמסטר. ללא ביטול הרישום הזה –

          לא יוכל לקבל ציון בקורס מתקדמים/נבחרות, גם אם היה נוכח בכל השיעורים.

השלמת שיעור:

  1. נוכחות חובה בכל השיעורים .
  2. כל חיסור (מלבד חיסור בגין מילואים) ניתן להשלים תוך שבועיים מיום החיסור.
  3. מותר להשלים עד 3 שיעורים בסמסטר, מותר להשלים שיעור נוסף רק באישור של חוה מרגלית, הממונה על חינוך גופני בטכניון.
  4. השלמת שיעור אפשרית רק במקצועות החינוך הגופני. חובה להגיע להשלמת שיעור עם טופס השלמת שיעור מהמורה במקצוע,במילוי כל הפרטים הנדרשים.
  5. אין השלמת שיעור בשבוע האחרון ללימודים,למעט חיסור שחל בשבועיים האחרונים לסמסטר.
  6. אין להשלים יותר משיעור בשבוע ולא באותו יום.
  7. במקרים חריגים ובאישור הממונה על החינוך הגופני ניתן להשלים שיעור בסמסטר העוקב תוך 8 שבועות מתחילתו.

ערעור על ציון:

  1. ניתן לערער על ציון במילואי טופס ערעור ציון ולשלוח לממונה על החינוך הגופני בטכניון גב’ חוה מרגלית במייל:Huhava@technion.ac.il.

   חזרה לדף הבית