סיום קורס: מבוא להאזנה מודרכת-ענקי הפסנתר

סיום קורס מבוא להאזנה מודרכת-ענקי הפסנתר324274 

מרצה: הפסנתרנית ד"ר אורית וולף 

  • ד"ר אורית וולף