הסמכה

הסמכה

רכזת אקדמית אנגלית לימודי הסמכה – תואר ראשון – ד"ר אורית רבקין

רכזת מינהלית אנגלית – גב' שלומית בן איש

324033 אנגלית מתקדמים ב'

הקורס מיועד לסטודנטים שסווגו לאנגלית מתקדמים ב' על פי הבחינה הפסיכומטרית או בחינת אמי"ר/ אמיר"ם ולבוגרי אנגלית מתקדמים א'. הקורס מתרכז באנגלית מקצועית ואקדמית. נלמדים טקסטים מקצועיים אקדמיים ומושם דגש על מיומנויות תקשורת מקצועית בדיבור, שמיעה, קריאה וכתיבה. דקדוק ואוצר מילים יילמדו כתמיכה בארבע מיומנויות אלו. מעבר לכך, הקורס מסייע לשימוש במקום העבודה, כהכנה לקורסי תוכן הנילמדים באנגלית ולהמשך תמיכה במחקר בתארים מתקדמים.

324032 אנגלית מתקדמים א'

הקורס מיועד לסטודנטים שסווגו לאנגלית מתקדמים א' על פי הבחינה הפסיכומטרית או בחינת אמי"ר/ אמיר"ם. הקורס מתרכז באנגלית מקצועית ואקדמית. בקורס נלמדים טקסטים מקצועיים אקדמיים ומושם דגש על מיומנויות תקשורת מקצועית בדיבור, שמיעה, קריאה וכתיבה. דקדוק ומבנה המשפט יילמדו במטרה לתמוך בהבנת הנקרא ובכתיבה. הקורס מכוון לשיפור האנגלית המקצועית וכקדם והכנה לקורס אנגלית מתקדמים ב'.

מספר קורס שם הקורס שם מרצה סמסטר נק״ז
מספר קורס
324033
שם הקורס
אנגלית – מתקדמים ב
שם מרצה
ד"ר אורית רבקין
סמסטר
חורף + אביב
נק״ז
3

אודות הקורס

מספר קורס
324032
שם הקורס
אנגלית למתקדמים א
שם מרצה
ד"ר אורית רבקין
סמסטר
חורף + אביב
נק״ז
3

אודות הקורס