קורסים במדעי הרוח

קורסים במדעי הרוח

לרשימת הקורסים המלאה לסמסטר אביב תשפ"ג לחצו כאן

מספר קורס שם הקורס שם מרצה סמסטר נק״ז
מספר קורס
214120
שם הקורס
יסודות למידה והוראה
שם מרצה
ד"ר גרו אהרון
סמסטר
חורף + אביב
נק״ז
2

קישור

מספר קורס
324262
שם הקורס
תולדות הפילוסופיה והמדע בעת החדשה
שם מרצה
ד"ר נועה להב איילון
סמסטר
חורף
נק״ז
2

מטרת הקורס היא ללמוד את התהוות של המדע והפילוסופיה המודרנית בעת החדשה באמצעות קריאת הטקסטים של ההוגים המשפיעים ביותר בתקופה. זה יאפשר להבין טוב יותר את האיפיונים המרכזיים של המדע והפילוסופיה בני זמננו, כפי שנדגים באמצעות סוגית היחסים שבין הגוף לנפש.

קישור

מספר קורס
324265
שם הקורס
אקו-פילוסופיה:חשיבה סביבתית
שם מרצה
ד"ר אליק פלמן
סמסטר
אביב
נק״ז
2

קישור לקורס

מספר קורס
324266
שם הקורס
מדע וביקורות המדע
שם מרצה
ד"ר אליק פלמן
סמסטר
חורף
נק״ז
2

לינק לקורס 

מספר קורס
324267
שם הקורס
יחסי גוף נפש: מאפלטון ועד מדעי המח
שם מרצה
פרופ' נחתומי אוהד
סמסטר
חורף, אביב
נק״ז
2

לינק לקורס 

מספר קורס
324269
שם הקורס
אתיקה בפעולה
שם מרצה
דר. רפאל מארק רייך דינה
סמסטר
חורף, אביב
נק״ז
2

לינק לקורס

מספר קורס
324273
שם הקורס
טכנולוגיה וחברה: אתגרים אתיים
שם מרצה
ד"ר אורי ערן
סמסטר
חורף, אביב
נק״ז
2

לינק לקורס 

מספר קורס
324279
שם הקורס
סוקרטס וממשיכיו
שם מרצה
טרם נקבע
סמסטר
חורף, אביב
נק״ז
2

לינק לקורס

מספר קורס
324274
שם הקורס
מבוא להאזנה מודרכת-ענקי הפסנתר
שם מרצה
ד"ר אורית וולף
סמסטר
חורף
נק״ז
2

לינק לקורס

מספר קורס
324282
שם הקורס
פוליטיקה של זהויות בישראל (אנגלית)
שם מרצה
דר. בינה פולק אביטל
סמסטר
חורף, אביב
נק״ז
2

לינק לקורס