רישום לקורסי אנגלית | תארים מתקדמים

רישום לקורס העשרה באנגלית לתארים מתקדמים לתארים מתקדמים (328014)
מיועד לתלמידים במסלול עם תיזה בלבד.
הקבוצות בסמסטר חורף תשפ"ד ייערכו במועדים הבאים דרך הקישור להלן:
רישום ל 328014

קבוצה 10 |  ימי שני וחמישי |  13.30-15.00  |      ד"ר מיכל טל
קבוצה 20 | ימי ראשון ורביעי |  10.30-12.00 | ד"ר דימטרי אונורין
     

  • קיימת מגבלת רישום לקבוצת הקורס.

קבוצות ורישום לקורס אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים (328013)
הקבוצות בסמסטר חורף תשפ"ד ייערכו במועדים הבאים דרך הקישור להלן:
רישום ל 238013

קבוצה 10 |  ימי שני וחמישי |  10.30-12.00  |      ד"ר מיכל טל
קבוצה 20 | ימי ראשון ושלישי |  17.30-19.00 | ד"ר דימטרי אונורין

סטודנטים בסמסטר הראשון בלבד – רישום לבחינה בלבד

* קיימת מגבלת רישום לכל קבוצה

* יש להירשם לקבוצה אחת בלבד. רישום כפול יבוטל ובחירת הקבוצה תיעשה על ידי צוות הקורס.
* רישום לבחינה בלבד הוא אך ורק לסטודנטים בסמסטר ראשון. רישום של מי שבסמסטר מתקדם, יבוטל.


רישום לקורס כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים (328049)
מיועד לתלמידים במסלול עם תיזה בלבד.
הקורס ניתן רק בסמסטר אביב.

  • הרישום למקצוע זה יעשה באמצעות טופס מקוון המחייב את אישור המנחה והתחייבות הסטודנט.
  •  קיימת מגבלת רישום לקבוצת הקורס.

רישום לקורס כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים (328050)

בסמסטר חורף תשפ"ד ייערך במועדים הבאים דרך הקישורים להלן:
רישום ל 238050
הרישום למקצוע זה יפתח החל ביום ב' 9.10.2023 ועד יום ה' 12.10.2023

מועדי הקורס הם:

קבוצה 10 |  ימי חמישי |  08.30-10.30 |    ד"ר בלייק סטינקר
קבוצה 20 |  ימי חמישי |  14.30-16.30 |    ד"ר בלייק סטינקר
קבוצה 30 |  ימי שני    |  09.30-11.30  |    ד"ר ציפורה רקדזון
קבוצה 40 | ימי רביעי |  16.30-18.30   |    ד"ר שרה לוריא
קבוצה 50 | ימי שלישי |  14.30-16.30 |     ד"ר אנדריי דרוצינין

רפואה בלבד  | ימי שלישי |  09.00-11.00 |    ד"ר שרה לוריא

  • מספר המקומות מוגבל !