רישום לקורסי אנגלית | תארים מתקדמים

רישום לקורס העשרה באנגלית לתארים מתקדמים לתארים מתקדמים (328014)
מיועד לתלמידים במסלול עם תיזה בלבד.
הקבוצות בסמסטר אביב תשפ"ג ייערכו במועדים הבאים דרך הקישור להלן:
רישום ל 328014

קבוצה 10 |  ימי שני וחמישי |  13.30-15.00  |      ד"ר מיכל טל
קבוצה 20 | ימי ראשון ורביעי |  10.30-12.00 | ד"ר דימטרי אונורין
     

  • קיימת מגבלת רישום לקבוצת הקורס.

קבוצות ורישום לקורס אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים (328013)
הקבוצות בסמסטר אביב תשפ"ג ייערכו במועדים הבאים דרך הקישור להלן:
רישום ל 238013

קבוצה 10 |  ימי שני וחמישי |  10.30-12.00  |      ד"ר מיכל טל
קבוצה 20 | ימי שני ורביעי |  17.30-19.00 | ד"ר דימטרי אונורין

סטודנטים בסמסטר הראשון בלבד – רישום לבחינה בלבד

* קיימת מגבלת רישום לכל קבוצה

* יש להירשם לקבוצה אחת בלבד. רישום כפול יבוטל ובחירת הקבוצה תיעשה על ידי צוות הקורס.
* רישום לבחינה בלבד הוא אך ורק לסטודנטים בסמסטר ראשון. רישום של מי שבסמסטר מתקדם, יבוטל.


רישום לקורס כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים (328049)
מיועד לתלמידים במסלול עם תיזה בלבד.
בסמסטר אביב תשפ"ג ייערך במועדים הבאים:

קישור לרישום | ימי שלישי | 14.30-16.30 | בלייק סטיינקר

  • הרישום למקצוע זה יעשה באמצעות טופס מקוון המחייב את אישור המנחה והתחייבות הסטודנט.
  •  קיימת מגבלת רישום לקבוצת הקורס.

רישום לקורס כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים (328050)

בסמסטר אביב תשפ"ג ייערך במועדים הבאים דרך הקישורים להלן:
רישום ל 238050
הרישום למקצוע זה יפתח החל ביום ה' 9.3.2023 ועד יום ב' 13.3.2023

מועדי הקורס הם:

קבוצה 10 |  ימי רביעי |  08.30-10.30 |     דניאל שורקנד
קבוצה 20 |  ימי רביעי |  14.30-16.30 |      דניאל שורקנד
קבוצה 30 |  ימי שני    |  09.30-11.30 |      ד"ר ציפורה רקדזון
קבוצה 40 | ימי שלישי |  10.30-12.30 |      ד"ר אורית רבקין
קבוצה 50 | ימי שלישי |  16.30-18.30 |      ד"ר שרה לוריא

רפואה בלבד  | ימי שלישי |  09.00-11.00 |      ד"ר שרי רייס

  • מספר המקומות מוגבל !