שפות

רשימת הקורסים בשפות

מספר קורס שם הקורס שם מרצה סמסטר נק״ז
מספר קורס
324053
שם הקורס
עברית 3
שם מרצה
גב' אפרת ערבה
סמסטר
חורף, אביב
נק״ז
3

קישור

מספר קורס
324621
שם הקורס
רוסית למתחילים 1
שם מרצה
ד"ר רויטברג נטליה
סמסטר
חורף, אביב
נק״ז
3

324621 – רוסית למתחילים 1

מספר קורס
324600
שם הקורס
גרמנית 1
שם מרצה
גב' בריגיטה האן מיכאלי
סמסטר
חורף
נק״ז
2

לינק לקורס 

מספר קורס
324602
שם הקורס
יפנית למתחילים
שם מרצה
גב' ריקה עייני טאקאקי
סמסטר
חורף
נק״ז
2

קישור לקורס

מספר קורס
324603
שם הקורס
גרמנית 2
שם מרצה
גב' בריגיטה האן מיכאלי
סמסטר
חורף
נק״ז
2

לינק לקורס 

מספר קורס
324604
שם הקורס
גרמנית 3
שם מרצה
גב. האן-מיכאלי בריגיטה
סמסטר
חורף
נק״ז
2

לינק לקורס

מספר קורס
324605
שם הקורס
גרמנית 4
שם מרצה
גב' בריגיטה האן מיכאלי
סמסטר
חורף
נק״ז
2

לינק לקורס

 

מספר קורס
324606
שם הקורס
גרמנית 5
שם מרצה
גב. האן-מיכאלי בריגיטה
סמסטר
חורף
נק״ז
2

לינק לקורס

מספר קורס
324626
שם הקורס
ערבית (כשפה זרה) 1
שם מרצה
דר' ירון פרידמן
סמסטר
חורף
נק״ז
2

קישור

מספר קורס
324630
שם הקורס
איטלקית למתחילים 1
שם מרצה
מר מונאצ'יס גבריאל
סמסטר
חורף
נק״ז
1.5

קישור לקורס 

  • 1
  • 2