קונצרט התזמורת הסימפונית

קונצרט התזמורת הסימפונית בטכניון 19.01.20 ו- 21.01.20