Diagram included at the end of Leibniz's dissertation on the art of combinations .

ד"ר יואב בירך ברק

פוסט דוקטורנט

יואב בירך

תחום המחקר של יואב הוא היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות. עבודת הדוקטורט שלו התמקדה בהיסטוריה של מושג ההרמוניה באירופה, החל מהיווסדותו של מדע ההרמוניה ביוון העתיקה ועד למאה ה – 18. מחקרו של יואב בטכניון יתמקד בעבודתו המתמטית והטכנולוגית של הויגנס בתחום מדידת הזמן והשפעתה על הפילוסופיה והמתמטיקה של לייבניץ תלמידו.

יצירת קשר

yoavbe@campus.technion.ac.il