Diagram included at the end of Leibniz's dissertation on the art of combinations .

ד"ר לוטם אלבר דורוז'קו

פוסט דוקטורנטית

לוטם היא עמיתת פוסט-דוקטורט במחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות בטכניון. הדוקטורט שלה נעשה במעבדה של פרופ' לוינשטיין לקבלת החלטות, במרכז ELSC לחישוביות עצבית, באוניברסיטה העברית בירושלים. היא חקרה מודלים של למידת חיזוק מנקודות המבט של מדעי המוח, התנהגות ופילוסופיה. היא ניתחה מודלים שונים המוצעים ללמידת חיזוק, בחנה כיצד הם מתקשרים לפעילות מוחית וגילתה שהקשר בין חישוב ופעילות מוחית מורכב משנהוג להאמין.

התזה בתואר השני שלה בפילוסופיה של מדעי הקוגניציה בחנה הסברים במדעי הקוגניציה בהנחייתו של פרופ' אורון שגריר. כיום, היא עורכת מחקר בפילוסופיה של מדעי הקוגניציה. היא בוחנת את התפקיד של ראיות אמפיריות ושל הנחות על פונקציות קוגניטיביות בתמיכה בטענות מדעיות על חישוב במוח. בנוסף, יש לה מספר שיתופי פעולה על הנחות של אופטימליות של התנהגות, על מקורן של היפותזות בחישוב בייסיאני, ועל מקומו של כוח עליון במודלים הסיבתיים הפנימיים של אנשים. היא תמיד שמחה לדון בשיתופי פעולה נוספים.

תחומי עניין:

פילוסופיה של מדעי הקוגניציה, כולל התייחסות לנושאים:

· חישוב במוח

· כיצד מודלים מסבירים קוגניציה

· מה ההנחות על קוגניציה אשר עומדות בבסיס המחקר המדעי בנושא

· מהן פונקציות קוגניטיביות

· מהם המודלים הפנימיים של אנשים, וכיצד הם קשורים למודלים מדעיים