Diagram included at the end of Leibniz's dissertation on the art of combinations .

ד"ר נועה להב אילון

פוסט-דוקטורנטית

ד"ר נועה להב אילון הנה חוקרת היסטוריה של הפילוסופיה ומתמקדת בטקסטים מהעת החדשה המוקדמת, בייחוד בכתביו של ברוך שפינוזה. עבודת הדוקטורט שלה עסקה בתורת האהבה של שפינוזה. כיום היא ממשיכה במחקר אודות היחס בין רגש וידיעה, ומתמקדת ביחסי גוף-נפש בהקשר זה. נועה מתעניינת גם בתורות אהבה אחרות בהיסטוריה של הפילוסופיה המערבית, בייחוד זו של אפלטון.

יצירת קשר

  nlayalon@campus.technion.ac.il