מערכת קורסי חינוך גופני

מערכת קורסי חינוך גופני

מערכת אביב תשפג 

מערכת קורסים במתקני הספורט אביב תשפ"ג

קורסי חינוך גופני לעובדים, סגל וגמלאים