ספורט1

Course schedule

מתעמלים

מערכת אביב תשפג 

מערכת קורסים במתקני הספורט אביב תשפ”ג

קורסים בחינוך גופני לעובדים, סגל וגמלאים