עין 1

Courses in Academic Writing

English Academic Coordinator | Dr. Tzipora Rakadzon
English Administrative Cordinator | Mrs. Shlomit Ben Ish


328049 – Academic writing in English for Master’s students (only in Spring semester):

Master’s students on a thesis track may take the “Academic writing in English for Master’s students” course. Registration for this course is through an online form, which requires the supervisor’s approval and the student’s commitment to in-class attendance.

For more information, you can contact the teaching coordinator for English, Hebrew and Physical Education in the Department of Humanities and Arts.

Students may participate in the course only after successfully completing the Advanced English requirements, including passing the Proficiency Exam before registering for the writing course.

All master’s degree students who have successfully passed the writing course #328049 and continue studying towards a doctorate degree, must still enroll in the “Academic Writing Course for Doctoral Students” (course #328050). In the first lesson of the course, students will be tested in order to decide whether they must continue the doctoral course or whether they can receive an exemption.

Groups and registration for the upcoming semester


328050 Academic writing in English for Doctoral students:

English Academic Writing – 328050

All doctoral degree candidates are required to pass the “Academic writing in English for doctoral students” course during the first three semesters of their studies.

Students may participate in the course only after successfully completing the Advanced English requirements, including passing the Proficiency Exam before registering for the writing course.

The dates and link for course registration are distributed by the Graduate School at the beginning of each semester.

Groups and registration for the upcoming semester

328049
Academic Writing in English For Master
TBD
Winter

328049 כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים: משתלמים לתואר מגיסטר עם תזה רשאים ללמוד את המקצוע “כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים”. הרישום למקצוע זה יעשה באמצעות טופס מקוון המחייב את אישור המנחה. למידע נוסף ניתן לפנות לרכזת ההוראה לאנגלית, עברית וחינוך גופני במחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות .   

ההשתתפות בקורס מותנית בהשלמת החובות באנגלית מורחבת ובעמידה בבחינת מיון בתחילת הסמסטר.  

משתלם למגיסטר שעמד בהצלחה במקצוע וממשיך לימודיו לתואר דוקטור, ירשם לקורס לדוקטורנטים (מספר מקצוע 328050). בשיעור הראשון של הקורס הוא יבחן על מנת שיוחלט אם ימשיך בקורס או יקבל פטור. 

328050
Academic Writing For Doctoral Candidates
TBD
Winter

Registration to the Course in the department website HERE

מידע נוסף באתר בית הספר לתארים גבוהים 

.