עין 1

Academic Writing – Graduate Students

English Academic Coordinator | Dr. Tzipora Rakadzon
English Administrative Cordinator | Mrs. Shlomit Ben Ish


Overview

Students need to be fluent in English to compete in today’s world. While basic reading, grammar and vocabulary skills are needed at first, active communication skills like speaking and writing are key to success in academia and in the industry. This is supported by research, which has suggested that writing is one of the most difficult language skills to learn (Barkaoui, 2007), and writing skills should be taught to students early on in university education (Craig, 2012). The importance of academic writing becomes clear as research has shown a correlation between poorly written articles and article rejection rates (Coates, Sturgeon, Bohannan, & Pasini, 2002; Salager-Meyer, 2008). This, along with the fact that in terms of oral communication, research has shown that experience and exposure to oral practice relieves anxiety associated with communicating in English (Liu, 2006).

328049
Academic Writing in English For Master
TBD
Winter

328049 כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים: משתלמים לתואר מגיסטר עם תזה רשאים ללמוד את המקצוע “כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים”. הרישום למקצוע זה יעשה באמצעות טופס מקוון המחייב את אישור המנחה. למידע נוסף ניתן לפנות לרכזת ההוראה לאנגלית, עברית וחינוך גופני במחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות .   

ההשתתפות בקורס מותנית בהשלמת החובות באנגלית מורחבת ובעמידה בבחינת מיון בתחילת הסמסטר.  

משתלם למגיסטר שעמד בהצלחה במקצוע וממשיך לימודיו לתואר דוקטור, ירשם לקורס לדוקטורנטים (מספר מקצוע 328050). בשיעור הראשון של הקורס הוא יבחן על מנת שיוחלט אם ימשיך בקורס או יקבל פטור. 

328050
Academic Writing For Doctoral Candidates
TBD
Winter

Registration to the Course in the department website HERE

מידע נוסף באתר בית הספר לתארים גבוהים 

.