ספר צרפתית 5

Graduate Courses

כרטיסיות 4

English Academic Coordinator Graduate  Degrees |  Dr. Michal Tal
Administrative Coordinator – Mrs. Shlomit Ben Ish


A Technion graduate student must demonstrate good knowledge of English.

A student who was required to and did not pass the Advanced English Proficiency Examination during the first semester of their studies, that is, at a level that enables written expression, will be required to attend regular studies at the Technion in the appropriate course, and pass the examination at the end of the second semester. The status of a student who does not pass the examination on the above-mentioned date will become “Unsatisfactory” and the student will have the opportunity to repeat the exam at the term of the next examination. Should the student fail again, his studies will be discontinued.

Upon the student’s admission, the Dean may extend the terms set for fulfilling these requirements.

Starting the Winter 2022-23 semester, graduate students are entitled to 2 credits upon completing the English requirement.

There are two ways for completing this requirement:

Passing the English Proficiency Exam (328013 – exam only track) – for students in their first semester of studies

Completing the course Enrichment in English for Graduates (328014) and passing the course exam – for students in a research track only.


328014 – Enrichment in English for Graduate Students

The course aims to develop advanced receptive and productive skills essential for English academic communication. Reading and analyzing academic texts, enriching vocabulary and practicing grammatical structures are complemented by watching and discussing videos. Following the learning phase of each of 6-course modules, the students will express their opinion, develop and compare arguments, making use of the acquired skills.

For more information about course 328014

Groups and registration for the coming semester


328013 – Advanced English for Graduate Students

Group 1 (course + exam). The course is aimed at developing advanced comprehension skills required for efficient coping with academic reading materials in English. Emphasis is placed on reading and analyzing academic texts, enriching vocabulary, and practicing grammatical structures. Attention will be given to cultivating students’ listening comprehension and oral expression.

At the end of the course, the students will require to write the English Proficiency Exam.

Group2 (exam only). Aimed at students in their first semester only. Students may register for the exam without participating in the course.

The English Proficiency Exam takes place 4 times a year. The exact dates will be posted by the School of Graduate Studies and on the Department of Humanities and Arts’ website.

For more information about Examination 328013

Groups and registration for the coming semester


English Academic Writing for Master’s Degree – 328049

Master’s students on a thesis track may take the “Academic writing in English for Master’s students” course. Registration for this course is through an online form, which requires the supervisor’s approval and the student’s commitment to in-class attendance.

For more information, you can contact the teaching coordinator for English, Hebrew and Physical Education in the Department of Humanities and Arts.

Students may participate in the course only after successfully completing the Advanced English requirements, including passing the Proficiency Exam before registering for the writing course.

All master’s degree students who have successfully passed the writing course #328049 and continue studying towards a doctorate degree, must still enroll in the “Academic Writing Course for Doctoral Students” (course #328050). In the first lesson of the course, students will be tested in order to decide whether they must continue the doctoral course or whether they can receive an exemption.

Groups and registration for the coming semester


English Academic Writing for PhD Degree – 328050

All doctoral degree candidates are required to pass the “Academic writing in English for doctoral students” course during the first three semesters of their studies.

Students may participate in the course only after successfully completing the Advanced English requirements, including passing the Proficiency Exam before registering for the writing course.

The dates and link for course registration are distributed by the Graduate School at the beginning of each semester.

Groups and registration for the coming semester

328013
Advanced English For Graduate Students (החל מסמסטר חורף תשפ”ג מחליף את 328011)
TBD
Winter
2

LINK  

 

328049
Academic Writing in English For Master
TBD
Winter

328049 כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים: משתלמים לתואר מגיסטר עם תזה רשאים ללמוד את המקצוע “כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים”. הרישום למקצוע זה יעשה באמצעות טופס מקוון המחייב את אישור המנחה. למידע נוסף ניתן לפנות לרכזת ההוראה לאנגלית, עברית וחינוך גופני במחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות .   

ההשתתפות בקורס מותנית בהשלמת החובות באנגלית מורחבת ובעמידה בבחינת מיון בתחילת הסמסטר.  

משתלם למגיסטר שעמד בהצלחה במקצוע וממשיך לימודיו לתואר דוקטור, ירשם לקורס לדוקטורנטים (מספר מקצוע 328050). בשיעור הראשון של הקורס הוא יבחן על מנת שיוחלט אם ימשיך בקורס או יקבל פטור. 

328014
English Enrichment
TBD
Winter
2

LINK

328050
Academic Writing For Doctoral Candidates
TBD
Winter

Registration to the Course in the department website HERE

מידע נוסף באתר בית הספר לתארים גבוהים 

.