Diagram included at the end of Leibniz's dissertation on the art of combinations .

ד"ר ציפורה רקדזון

משנה לראש המחלקה וחברת סגל

ד"ר ציפורה רקדזון משמשת כרכזת ומרצה לכתיבה אקדמית לתואר שני במחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות. ד"ר רקדזון מלמדת מגוון קורסי כתיבה ותקשורת כבר למעלה מ-20 שנה. היא השלימה את לימודי תואר הדוקטורט שלה בטכניון בתקשורת מדעית בחוג לחינוך טכנולוגיה ומדעים, ותואר ראשון ושני בבלשנות מאוניברסיטת חיפה. תחומי העניין המחקריים שלה כוללים הוראה והערכה של תקשורת מדעית ומקצועית, במיוחד כתיבה ואוצר מילים.

ד"ר רקדזון מחפשת חוקר.ת או דוקטורנט.ית אשר מעוניינים לנהל מחקר בתחומים אלה עם רקע מוצק בחינוך, בלשנות ו/או תקשורת. רצוי רקע נוסף בסטטיסטיקה.

מחקר בתחום הכתיבה האקדמית/מדעית או כל צורה של תקשורת מדעית, כולל נושאים בפדגוגיה של כתיבה/תקשורת, הוצאה לאור אקדמית, ז'אנרים אקדמיים בעל פה/כתובים, אנגלית כשפה זרה/אנגלית למטרות ספציפיות, (EFL/ESP)  תוצרי כתיבה של תלמידים וכלי כתיבה אוטומטיים. הפרויקט יועבר בהנחיית ד"ר ציפורה רקדזון.

אתר אישי – https://tzipora-rakedzon.net.technion.ac.il/ 

 

יצירת קשר

     hutzipi@technion.ac.il
      04.829.3548