Home Page

Selected articles slider

היחידה להוראת עברית:

סטודנטים שאינם בעלי תעודת בגרות ישראלית וסטודנטים שלא נבחנו בעברית בבחינה הפסיכומטרית או שנבחנו ולא קיבלו ציון המקנה פטור,  חייבים ללמוד עברית בהתאם לרמתם. סטודנטים אשר אינם בעלי תעודת בגרות ישראלית, ילמדו גם קורס חובה בנושא תולדות עם ישראל. המטרה היא גם להעניק לסטודנטים את הידע הדרוש בקריאת ספרות מקצועית, וגם לתרום לקליטתם המוצלחת במשק ובחברה בישראל .

היחידה ללימודי אנגלית:

סטודנטים אשר ציונם באנגלית במבחן הפסיכומטרי נמוך מ-134 חייבים ללמוד אנגלית בקורסים המותאמים לרמת ידיעתם בשפה. מגמת הלימוד היא להכשיר את הסטודנטים לקריאת חומר מדעי וטכנולוגי ולשימוש בשפה המקצועית בתחום התמחותם. מקצועות אנגלית ברמה מתקדמת מוצעים כמקצועות בחירה לתואר ראשון.

היחידה לחינוך גופני:

היחידה לחינוך גופני בטכניון אחראית על כלל הנושאים האקדמאים בכל קורסי ונבחרות החינוך גופני והספורט. פעילות זו מתקיימת בקשת רחבה ומגוונת מאוד של יותר משלושים ענפי ספורט שונים בשלוש מסגרות עיקריות:

  1. חינוך גופני חובה (2 סמסטרים, כל קורס בהיקף של נקודה אקדמית אחת).
  2. קורסי חינוך גופני וספורט בחירה (כל קורס בהיקף נקודה אקדמית אחת בסמסטר).
  3. נבחרות הטכניון (כל נבחרת מקנה 1.5 נקודות אקדמיות בסמסטר).

מטרת הפעילות היא לפתח ולטפח את כושרם הגופני של הסטודנטים ולתרום לשמירת בריאותם ואיכות החיים שלהם.

Technion - Israel Institute of Technology, Technion City, Haifa 3200003, Israel | Powered byFatfish FatfishPowered by