סקירה

יש מי שרואים בידע באנגלית ושפות זרות דרישה של המועצה להשכלה גבוהה ותו לא.
מנגד, אנחנו סבורים שלשליטה באנגלית ובשפות אחרות יש ערך רב מעבר להיותה כלי הכרחי לכל אקדמאי.
לימוד שפות עמד בלב הלימודים ההומניסטיים והחינוך לאורך ההיסטוריה מאז האקדמיה האפלטונית של יוון העתיקה, ובמידה רבה של צדק. למידת שפה זרה איננה מוגבלת לרכישת יכולות תקשורת, אלא, היא תהליך אינטלקטואלי משמעותי של חינוך בו רוכשים שליטה בצורות דקדוקיות חדשות, ועל כן גם באופני מחשבה, דיבור, וכתיבה חדשים ועשירים. במובן הזה, למידת שפה זרה מאפשרת לנו לא רק להרחיב את אופקינו ולהיפתח לתרבויות ולאנשים חדשים, אלא גם מגבירה את גמישות הפעולה השכלית, את המערכת המושגית ואת היצירתיות שלנו.


קורסי אנגלית הניתנים במחלקה: 
324032 – אנגלית למתקדמים א'
324033 – אנגלית טכנית – מתקדמים ב'
328013 – אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים
328014 – העשרה באנגלית מורחבת לתארים מתקדמים
328049 – כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים
328050 – כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים

צוות ההוראה

ד"ר ציפורה רקדזון – משנה לראש המחלקה, רכזת תחום הכתיבה האקדמית באנגלית

ד"ר מיכל טל – ראש תחום אנגלית לסטודנטים לתארים מתקדמים , ראש מעבדת CALL

ד"ר אורית רבקין – ראש תחום אנגלית ללימודי הסמכה

גב' שלומית בן איש – רכזת מינהלית אנגלית