כתיבה אקדמית באנגלית

English Academic Coordinator | Dr. Tzipora Rakadzon
English Administrative Cordinator | Mrs. Shlomit Ben Ish


Overview

Students need to be fluent in English to compete in today’s world. While basic reading, grammar and vocabulary skills are needed at first, active communication skills like speaking and writing are key to success in academia and in the industry. This is supported by research, which has suggested that writing is one of the most difficult language skills to learn (Barkaoui, 2007), and writing skills should be taught to students early on in university education (Craig, 2012). The importance of academic writing becomes clear as research has shown a correlation between poorly written articles and article rejection rates (Coates, Sturgeon, Bohannan, & Pasini, 2002; Salager-Meyer, 2008). This, along with the fact that in terms of oral communication, research has shown that experience and exposure to oral practice relieves anxiety associated with communicating in English (Liu, 2006).

מספר קורס שם הקורס שם מרצה סמסטר נק״ז
מספר קורס
328049
שם הקורס
כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים
שם מרצה
טרם נקבע
סמסטר
חורף
נק״ז

328049 כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים: משתלמים לתואר מגיסטר עם תזה רשאים ללמוד את המקצוע "כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים". הרישום למקצוע זה יעשה באמצעות טופס מקוון המחייב את אישור המנחה. למידע נוסף ניתן לפנות לרכזת ההוראה לאנגלית, עברית וחינוך גופני במחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות .   

ההשתתפות בקורס מותנית בהשלמת החובות באנגלית מורחבת ובעמידה בבחינת מיון בתחילת הסמסטר.  

משתלם למגיסטר שעמד בהצלחה במקצוע וממשיך לימודיו לתואר דוקטור, ירשם לקורס לדוקטורנטים (מספר מקצוע 328050). בשיעור הראשון של הקורס הוא יבחן על מנת שיוחלט אם ימשיך בקורס או יקבל פטור. 

מספר קורס
328050
שם הקורס
כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים
שם מרצה
טרם נקבע
סמסטר
חורף
נק״ז

כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים (מספר מקצוע 328050): משתלמים/ות לתואר דוקטור נדרשים/ות ללמוד את המקצוע "כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים". הרישום למקצוע זה מתבצע באתר המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות. ההשתתפות בקורס מותנית בהשלמת החובות באנגלית מורחבת ובעמידה בבחינת מיון בתחילת הסמסטר.