קורסים בכתיבה אקדמית

רכזת אקדמית לכתיבה אקדמית באנגלית | ד"ר ציפורה רקדזון 

רכזת מנהלתית לכתיבה אקדמית באנגלית | גב' שלומית בן איש


328049 כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים(נלמד רק בסמסטר אביב): משתלמים לתואר מגיסטר עם תזה רשאים ללמוד את המקצוע "כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים". הרישום למקצוע זה יעשה באמצעות טופס מקוון המחייב את אישור המנחה והתחייבות הסטודנט.
למידע נוסף ניתן לפנות לרכזת ההוראה לאנגלית, עברית וחינוך גופני במחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות .
ההשתתפות בקורס מותנית בהשלמת החובות באנגלית מורחבת ובעמידה בבחינת מיון בתחילת הסמסטר.
משתלם למגיסטר שעמד בהצלחה במקצוע וממשיך לימודיו לתואר דוקטור, ירשם לקורס לדוקטורנטים (מספר מקצוע 328050). בשיעור הראשון של הקורס הוא יבחן על מנת שיוחלט אם ימשיך בקורס או יקבל פטור.

קבוצות ורישום לסמסטר הקרוב


328050 כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים:

English Academic Writing – 328050

משתלמים/ות לתואר דוקטור נדרשים/ות לעבור את המקצוע "כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים" במהלך שלושת הסמסטרים הראשונים ללימודיהם.
ההשתתפות בקורס מותנית בהשלמת החובות של הקורס "אנגלית מורחבת" ובעמידה בבחינת מיון בתחילת הסמסטר.  

פרסום לרישום לקורס מופץ על ידי בית הספר לתארים גבוהים בתחילת כל סמסטר.

קבוצות ורישום לסמסטר הקרוב

מספר קורס שם הקורס שם מרצה סמסטר נק״ז
מספר קורס
328049
שם הקורס
כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים
שם מרצה
טרם נקבע
סמסטר
חורף
נק״ז

328049 כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים: משתלמים לתואר מגיסטר עם תזה רשאים ללמוד את המקצוע "כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים". הרישום למקצוע זה יעשה באמצעות טופס מקוון המחייב את אישור המנחה. למידע נוסף ניתן לפנות לרכזת ההוראה לאנגלית, עברית וחינוך גופני במחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות .   

ההשתתפות בקורס מותנית בהשלמת החובות באנגלית מורחבת ובעמידה בבחינת מיון בתחילת הסמסטר.  

משתלם למגיסטר שעמד בהצלחה במקצוע וממשיך לימודיו לתואר דוקטור, ירשם לקורס לדוקטורנטים (מספר מקצוע 328050). בשיעור הראשון של הקורס הוא יבחן על מנת שיוחלט אם ימשיך בקורס או יקבל פטור. 

מספר קורס
328050
שם הקורס
כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים
שם מרצה
טרם נקבע
סמסטר
חורף
נק״ז

כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים (מספר מקצוע 328050): משתלמים/ות לתואר דוקטור נדרשים/ות ללמוד את המקצוע "כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים". הרישום למקצוע זה מתבצע באתר המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות. ההשתתפות בקורס מותנית בהשלמת החובות באנגלית מורחבת ובעמידה בבחינת מיון בתחילת הסמסטר.