מבחן לאנגלית מורחבת - תארים מתקדמים

שעת קבלה ופתיחת מחברות של בחינת מועד ב' תתקיים ביום ראשון, 26.5 בין השעות 9.30-11.30 בחדר 211 בבניין הומניסטיים.

1 | מה עליך לדעת לפני הבחינה? מתי ניתן להיבחן?

המועד הבא של הבחינה באנגלית מורחבת יתקיים ביום ראשון 26.08.2024 בשעה 16:30 בבניין אולמן.

זימון לרישום ישלח בסמוך לבחינה.

הבחינה באנגלית מורחבת מתקיימת ארבע פעמים בשנה: בסוף סמסטר חורף (2 מועדים), בסוף סמסטר אביב ובמהלך הקיץ .

סטודנטים וסדטונטיות שכבר נרשמו לבחינה, לא נדרשים להרשם שנית. שמותיהם/הן יישמרו במערכת והם/ן יקבלו שיבוץ לכיתת בחינה בסמוך למועד הבחינה.
להרשמה לבחינה  לחץ כאן
תרגול במעבדת CALL בשעות פתיחת המעבדה המצוינות בעמוד המעבדה

2 | איך ניתן להרשם לבחינה?
להרשמה לבחינה לחצו כאן
הרישום לכל קבוצות הקורס "אנגלית מורחבת" והבחינה יפתח בהתאם לתקנות בית הספר לתארים גבוהים (סעיף 26.01) –

לבחינה בלבד (ללא קורס) יכולים להירשם סטודנטים הנמצאים בסמסטר הראשון בלבד.
אך ורק סטודנטים בעלי כתובת מייל טכניונית רשאים להירשם ויוכלו להשתתף בבחינה זו.
סטודנטים שנרשמו לבחינה יקבלו מייל חוזר ובו מספר החדר בו ייבחנו.

3 | כמה זמן אורכת הבחינה?
משך הבחינה שלוש שעות.

4 | מה עלי לעשות אם בידי זכאות להתאמות בבחינות?
סטודנטים בעלי התאמות בבחינות מתבקשים שלא להרשם באמצעות האתר, אלא לשלוח מייל לד”ר מיכל טל, מרכזת לימודי אנגלית לתארים מתקדמים, ולצרף לבקשתם מסמך רשמי מטעם ביה”ס לתארים מתקדמים או היחידה לקידום הסטודנטים המעיד על זכאותם כסטודנטים לתואר מתקדם. לאחר בדיקת הזכאות להארכת זמן יישלח מייל עם מספר חדר הבחינה.

5 | האם אוכל להשתמש במילון במהלך הבחינה?
בזמן הבחינה מותר להשתמש אך ורק במילון אנגלי-אנגלי במתכונת ספר.
אין להשתמש במילון דו-לשוני מכל סוג.

6 | מהו ציון עובר בבחינה?
ציון עובר בבחינה הוא 65.

7 | איך אוכל להתכונן לבחינה?
המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות מציעה קורס באנגלית מורחבת לסטודנטים אשר זקוקים לחזרה ולתרגול שיטתי. סטודנטים שנכשלו במבחן מחוייבים להרשם לקורס.
מעבדת CALL מציעה מגוון תרגילים בדקדוק, באוצר מלים אקדמי ובהבנת הנקרא המומלצים כהכנה לקרא הבחינה.
ניתן גם להוריד את הבחינות לדוגמא שבתחתית העמוד, המלוות במפתח תשובות.