תחומי מחקר

1 | אחריות חברתית וסביבתית
ד"ר ווסל ראיירס, ד"ר עמנואל ראטיד"ר אביגיל פרדמן , ד"ר אורי ערן, ד"ר אליק פלמן

2 | פילוסופיה פוליטית ומדיניות ציבורית  
ד"ר אביגיל פרדמן, ד"ר דוד מנהיים, ד"ר ווסל ראיירס

3 | היסטוריה ופילוסופיה של מדעי הטבע  
פרופ' אוהד נחתומי, פרופ' ג'סטין סמית, ד"ר אליק פלמןפרופ'ח אילת שביטד"ר דסטין לזרוביץד"ר עמנואל ראטי, ד"ר פולה רייכרט, ד"ר אביגיל פרדמן,ד"ר אוסבאלדו אוטוביאני, ד"ר יואב בירך ברק, ד"ר קריסטיאן בק, ד"ר מלאני סלבי.

4 | היסטוריה ופילוסופיה של מדעי החיים   
פרופ' אוהד נחתומי, פרופ' ג'סטין סמית, ד"ר ברנבי האצ'ינס, פרופ'ח אילת שביט, ד"ר אוסבאלדו אוטוביאני, ד"ר יונתן נחנסון

5 | היסטוריה ופילוסופיה של מדעי הקוגניציה   
ד"ר לוטם אלבר -דורצקו, ד"ר יונתן נחנסון

6 | היסטוריה ופילוסופיה של הטכנולוגיה   
פרופ' ג'סטין סמיתד"ר עמנואל ראטי, ד"ר אביגיל פרדמן, ד"ר אליק פלמן, ד"ר יואב בירך ברק

7 | פילוסופיה מודרנית מוקדמת  
פרופ' אוהד נחתומי, ד"ר אנריקו פירג'יאקומיד"ר נועה להב-איילוןד"ר ברנבי האצ'ינס, ד"ר אוסבאלדו אוטוביאני,ד"ר יואב בירך ברק

8 | פילוסופיה של השפה   
ד"ר אליק פלמן

9 | מֵטָפִיסִיקָה   
ד"ר ברנבי האצ'ינס,  ד"ר אליק פלמן, ד"ר דסטין לזרוביץ, ד"ר אוסבאלדו אוטוביאני, ד"ר יואב בירך ברקד"ר כריסטיאן בקד"ר אנדרי דרוז'נין

10 | כתיבה אקדמית; תקשורת מדעית; בַּלשָׁנוּת  
ד"ר ציפורה רקדזון

11 | אנתרופולוגיה, תרבות וחברה סינית עכשווית  | 
ד"ר אביטל בינה–פולק

12 | ספרות השוואתית  
ד"ר מיכל טל

13 | אנגלית  
ד"ר ציפורה רקדזון , ד"ר אורית רבקין

14 | שפות   
גב' בריגיטה האן-מיכאלי

15 | אתיקה 

ד"ר אנריקו פירג'יאקומיד"ר הישאם עבד אלחלים

16 | פילוסופיה, אמנות ומדע
ד"ר אלעד שניידרמן, ד"ר מריה פבלובה

17 | חינוך גופני  
גב' חוה מרגלית