תחומי מחקר

1 | אחריות חברתית וסביבתית
ד"ר ווסל ראיירס, ד"ר עמנואל ראטיד"ר אביגיל פרדמן , ד"ר אורי ערן, ד"ר אליק פלמן

2 | פילוסופיה פוליטית ומדיניות ציבורית  
ד"ר אביגיל פרדמן, ד"ר דוד מנהיים, ד"ר ווסל ראיירס

3 | היסטוריה ופילוסופיה של מדעי הטבע  
פרופ' אוהד נחתומי, פרופ' ג'סטין סמית, ד"ר אליק פלמןפרופ'ח אילת שביטד"ר דסטין לזרוביץד"ר עמנואל ראטי, ד"ר פולה רייכרט, ד"ר אביגיל פרדמן

4 | היסטוריה ופילוסופיה של מדעי החיים   
פרופ' אוהד נחתומי, פרופ' ג'סטין סמית, ד"ר ברנבי האצ'ינס, פרופ'ח אילת שביט

5 | היסטוריה ופילוסופיה של מדעי הקוגניציה   
ד"ר לוטם אלבר -דורצקו

6 | היסטוריה ופילוסופיה של הטכנולוגיה   
פרופ' ג'סטין סמיתד"ר עמנואל ראטי, ד"ר אביגיל פרדמן, ד"ר אליק פלמן

7 | פילוסופיה מודרנית מוקדמת  
פרופ' אוהד נחתומי , ד"ר נועה להב-איילוןד"ר ברנבי האצ'ינס

8 | פילוסופיה של השפה   
ד"ר אליק פלמן

9 | מֵטָפִיסִיקָה   
ד"ר ברנבי האצ'ינס,  ד"ר אליק פלמן, ד"ר דסטין לזרוביץ

10 | כתיבה אקדמית; תקשורת מדעית; בַּלשָׁנוּת  
ד"ר ציפורה רקדזון

11 | אנתרופולוגיה, תרבות וחברה סינית עכשווית  | 
ד"ר אביטל בינה–פולק

12 | ספרות השוואתית  
ד"ר מיכל טל

13 | אנגלית  
ד"ר ציפורה רקדזון , ד"ר אורית רבקין

14 | שפות   
גב' בריגיטה האן-מיכאלי

15 | חינוך גופני  
גב' חוה מרגלית