אנגלית למסטרנטים ודוקטורנטים

If you have to take the English Proficiency Examination for Graduate Students, please follow the “Exam” link :

הוראות חדשות – כניסה לקמפוס ותו ירוק

מכתב המשנה לנשיא ומנכ”ל – 17.8.21 הפעלת תו ירוק בטכניון

Office hours following the August 2021 English Proficiency Exam

English Proficiency Exam

English courses for graduate and doctoral students

Registration for English Academic Writing – 328050