ספריה 8

Languages

List of language courses

324630
Italian For Beginners 1
Ms. Gabriele Monacis
Winter
1.5

LINK

324679
Intermediate Spanish
Mrs. Flora Mendoza
Winter
1.5

LINK

324692
Chinese For Beginners
Dr. Avital Binah-pollak
Winter
2

LINK

324675
Spanish For Beginners
Mrs. Flora Mendoza
Winter
2

LINK

324607
German 6
Brigitte Hahn-michaeli
Winter
2

LINK

  • 1
  • 2