ספריה 8

Humanities Courses

Humanities Courses

For the full list of the courses in Spring 2024 click here

Remarks

1 | Technion Catalog


2 | Graduate students must receive approval to register for ALL joint undergraduate/graduate courses. There are a limited number of participants in these courses.   

Students who do not receive prior approval from the department office will not be able to participate or register for the course.   

Please send an email to request confirmation of registration: ruchamab@technion.ac.il.


3 |  You can take only one “Artist in Residence” course during your degree.


4 | 326006 Quantum theory  – The course is shared with graduates and Undergraduate Studies. The course will be given in the English. The course will be taught twice a week and will end on 16.7.24


5 | The following are the courses taught in English and recognized as English courses for students:

קורסי מל”ג בשפה האנגלית – סמסטר אביב תשפ”ד
מס’ קורס שם קורס – עברית שם קורס אנגלית
324262 תולדות הפילוסופיה והמדע בעת החדשה Philosophy and science modern of history הסמכה באנגלית
324282 פוליטיקה של זהויות בישראל Politics of identity in israel הסמכה באנגלית
324305 היסטוריה של המדע – Philosophy of science Philosophy of science הסמכה באנגלית
324527 יסודות היזמות – Entrepreneurship Essentials Entrepreneurship Essentials הסמכה באנגלית
325016 היסטוריה של הגלובליזציה – The History of Globalization The History of Globalization הסמכה באנגלית
326001 סוגיות בהיסטוריה ופילוסופיה – The Nature of Things The Nature of Things משותפים
326002 אתיקה של טכנולוגיות חדשניות – online ETHICS OF EMERGING TECHNOLOGIES משותפים
326006 תורת הקוואנטים – מבט פילוסופי Foundation of Quantum Mechanics משותפים
324282
Politics of Identity in Israel
Avital Binah-pollak
Winter, Spring
2

LINK

324274
Int. to Piano Literature
Dr. Orit Wolf
Winter
2

LINK

324279
Socrates and His Followers
TBD
Winter, Spring
2

LINK

324258
Introduction to Orchestral Music
Dr. Orit Wolf
Spring
2
324283
Economy and Social Change:cross-cult.per
Dr. Avital Binah-pollak
Winter, Spring
2

link

324284
Comparison of Education in China-israel
Dr. Avital Binah-pollak
Winter, Spring
2

link

324292
Law
ADV. Tamar Gutgold-cohen
Winter, Spring
2

link

324293
Principal Insights
Dr. Yohai Makbili
Winter
2

LINK

324305
History of Science
Dr. Oren Bader
Winter, Spring
2

LINK

324306
Human Genome
Dr. Anat Flifelman
Winter
2

LINK