Physical activity in the “Back on Track” program

 

לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית ב-14 בינואר 2024 נפתחה בטכניון תוכנית מיוחדת שתקל ותסייע לסטודנטים ולסטודנטיות, ובעיקר למשרתי המילואים, לחזור לשגרה באופן קל ככל האפשר .המורות לחינוך גופני של היחידה לחינוך גופני מלמדות במהלך 3 שבועות מגוון רחב של שיעורים לטובת משתתפי התוכנית